Tarihçe

Tarihçe

Eczacılık eğitiminde kalitenin geliştirilmesi ve kalite güvencesinin sağlanması amacıyla, Eczacılık Fakültesi Dekanları Konseyi (ECZDEK) bağımsız ve katılımcı bir kurumsal yapılanma sürecinin başlangıcı olarak 16-09-2011 tarihinde  Ulusal Eczacılık Eğitimi Akreditasyon Kurulu (ECZAK) Yönergesini oluşturmuştur.

Yönergenin 5. Maddesi uyarınca ECZAK, Eczacılık Fakültesi Dekanları Konseyi tarafından belirlenen yedi Eczacılık Fakültesi’nin (Anadolu, İstanbul, Hacettepe, Marmara, Ankara, Gazi ve Ege Üniversiteleri Eczacılık Fakülteleri) Fakülte Kurullarında belirlenen 7 Öğretim Üyesi, Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen kurum bünyesinden bir Eczacı, TEB tarafından belirlenen bir Serbest Eczacı, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen bir Hastane Eczacısı, Eczacılık Fakülteleri Dekanları Konseyi tarafından belirlenen bir Öğretim Üyesi, bir Öğrenci Temsilcisi ve bir Toplum Temsilcisinden oluşmaktadır.

ECZAK ilk toplantısı 06-01-2011 tarihinde yapılmıştır; Prof. Dr. Sevim Rollas başkan,  Prof. Dr. Levent Üstünes başkan yardımcısı, Prof. Dr. Belma Koçer Gümüşel  sekreter seçilmiştir. 10-04-2012 tarihinde yapılan kurulda ECZAK ve Alt Komisyonlarının Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönerge Kabul edilmiş ve  27-04- 2012 tarihinde ECZDEK tarafından onaylanmıştır.

ECZAK, Türkiye Ulusal Eczacılık Lisans Eğitim Programı Akreditasyon Standartları ve Kılavuzları'nı 12 Temmuz 2013 tarihinde yayımlamıştır.

ECZAK, tüzel kişilik kazanmak amacıyla  Eczacılık Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği'ni (ECZAKDER) kurmuş; dernek tüzüğü Valiliğin 09.05.2014 gün ve 132/40 sayılı yazısıyla kabul edilmiştir. ECZAKDER Tüzüğü 22.05.2017 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısında güncellenmiş ve Ankara Valiliği tarafından 04.07.2017 tarihinde onaylanarak kabul edilmiştir.

ECZAK Üyelerinin seçimi Çalışma Yönetmeliği (Sürüm 2.0. 2 Mayıs 2019) MADDE 4 ‘e göre  aşağıdaki şekilde tekrar düzenlenmiştir.

Yönergenin 4. Maddesi uyarınca ECZAK, Standartları Belirleme ve Geliştirme Komisyonu (SBGK ) ya da Danışmanlık ve Eğitim Komisyonu (DEK)’te en az bir (1) yıl görev yapmış veya en az bir (1) fakülte değerlendirme ziyaretine katılmış öğretim üyeleri arasından, ECZAKDER Yönetim   Kurulu  (ECZAKDER YK) tarafından belirlenmiş yedi (7) eczacılık fakültesi öğretim üyesi, TEB tarafından önerilmiş ve ECZAK, SBGK veya DEK’ te en az bir (1) yıl görev yapmış veya en az bir (1) fakülte değerlendirme ziyaretine katılmış eczacılar arasından ECZAKDER YK tarafından görevlendirilen, bir (1) eczane eczacısı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından önerilen ve ECZAKDER YK tarafından görevlendirilen bir (1) eczacı üye, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu tarafından önerilen ve ECZAKDER YK tarafından görevlendirilen bir (1) hastane eczacısı üye, İlaç Endüstrisini temsilen ECZAKDER YK tarafından görevlendirilen bir (1) eczacı üye, Bir önceki ECZAK Başkanı, ECZAK sekreterliğini yürütmek üzere ECZAKDER YK tarafından görevlendirilmiş bir ECZAKDER üyesi, Eczacılık Fakülteleri tarafından önerilen ve ECZAKDER YK tarafından görevlendirilmiş bir (1) eczacılık fakültesi öğrencisi, ECZAKDER YK tarafından belirlenmiş bir (1) toplum temsilcisinden oluşmaktadır.