Konferans, Seminer ve Bildiriler

Konferans, Seminer ve Bildiriler

Rollas S. Ulusal Eczacılık Akreditasyon Kurulu Çalışmaları, 11. Türkiye Eczacılık Kongresi, 20 Ekim 2012, Ankara

Rollas S. ECZAK Eğitim Çalıştayı, Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, 3 Mayıs 2013, İstanbul

Rollas S. Ulusal Eczacılık Akreditasyon Kurulu Çalışmaları, Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, 15 Mayıs 2013, Ankara

Özden S. Eczacılık Lisans Programı Akreditasyon Standartları ve Kılavuzları, Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, 15 Mayıs 2013, Ankara

Koçer-Gümüşel B. National Accreditation Board for Pharmacy Education in Turkey, European Association of Faculty of Pharmacy Annual Conference 2013, 16-18 May 2013, Ankara

Koçer-Gümüşel B, Ulusal Eczacılık Eğitimi Akreditasyon Kurulu ve Akreditasyon Süreci, Uluslararası İlaç ve Eczacılık Kongresi, 28-30 Kasım 2014, İstanbul

Kır S., Ulusal Eczacılık Lisans Eğitimi Akreditasyon Standartları, Uluslararası İlaç ve Eczacılık Kongresi, 28-30 Kasım 2014, İstanbul

Rollas S. Değerlendirme ve İzleme Ziyareti Genel Değerlendirme Toplantısı, Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, 21 Nisan 2015, Ankara

Rollas S., Ulusal Eczacılık Eğitimi Akreditasyon Kurulu Çalışmaları. Eczacılık Eğitiminde Yeni Hedef Akreditasyon 15 Mayıs 2015 Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi-Ankara

Özden S., Eczacılık Lisans Eğitim Programı Akreditasyon Standartları ve Kılavuzları   Eczacılık Eğitiminde Yeni Hedef Akreditasyon 15 Mayıs 2015 Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi-Ankara

Üstünes L., Eczacılıkta Yeterlilik Standartları. Eczacılık Yeni Hedef Akreditasyon 15   Mayıs 2015, Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi-Ankara

Rollas S.,  Ulusal Eczacılık Eğitimi Akreditasyon  Kurulu (ECZAK) ve Hedefleri. İ.Ü. Eczacılık Fakültesi II. Ulusal Eczacılık Öğrenci Kongresi 16-18 Mayıs 2015, İstanbul

Rollas, S., Kalite Güvence Standartları: Eczacılık Eğitiminde Akreditasyon Deneyimi.    Panel III: Yükseköğretimde Kalite Güvencesi, Akreditasyon ve Geleceğe Bakış.  1.Bologna Süreci Araştırmaları Kongresi, Hacettepe Üniversitesi, 17-18 Eylül 2015, Ankara

Rollas, S., Yükseköğretimde Kalite Güvencesi: Eczacılık Eğitiminde Akreditasyon,.Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, 13 Ekim 2015, İstanbul

Rollas, S., Ziyaret Programı. Değerlendirici Eğitimi Çalıştayı, Eğitim Fakülteleri Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Deneği (EPDAD). Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi, 26-27 Kasım 2015, İstanbul

Rollas S.  ECZAKDER Standartlarının Avrupa Yükseköğretim Alanında Kalite Güvencesi Standartları ve İlkeleri’ne (ESG) Uyumu, 19 Ocak 2016, Ankara

Rollas, S., Yükseköğretimde Kalite Güvencesi: Akreditasyon Belgesi Takdim Töreni,.Atatürk Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, 21 Nisan 2016, Erzurum

Rollas, S., Yükseköğretimde Kalite Güvencesi: Eczacılık Eğitiminde Akreditasyon Çalışmaları. İstanbul Medipol Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, 27 Nisan 2016, İstanbul

Rollas S. Yükseköğretim Programlarının Akreditasyonu Sürecinde Akreditasyon Ajanslarımız: ECZAKDER. I. Ulusal Eczacılık Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi, 9 Mayıs 2016, Ankara.

Koçer- Gümüşel B, Eczacılık Eğitiminin Güçlü ve Zayıf Yönleri: Akredite Olan Fakültelere Bakış, I. Ulusal Eczacılık Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi, 9-10 Mayıs 2016, Ankara.

Koçer- Gümüşel B, S.Özden, N. Abacıoğlu, S. Rollas. Eczacılık Eğitim Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği’nin Yapısı, Çalışmaları ve Akreditasyon Süreci, I. Ulusal Eczacılık Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi, 9-10 Mayıs 2016, Ankara.

Abacıoğlu N, Dünyada Eczacılık Eğitimi ve Akreditasyon, I. Ulusal Eczacılık Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi, 9-10 Mayıs 2016, Ankara.

Rollas, S., Yükseköğretimde Kalite Güvencesi: Eczacılık Eğitiminde Akreditasyon Çalışmaları. Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, 1 Kasım 2016, İstanbul

Rollas, S. Yükseköğretimde Kalite Güvencesi: Eczacılık Eğitiminde Akreditasyon Çalışmaları. İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, 16 Şubat 2017,İstanbul

Rollas, S. Yükseköğretimde Kalite Güvencesi: Eczacılık Eğitiminde Akreditasyon Çalışmaları. Bezmialem Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, 30 Mart 2017, İstanbul

Koçer-Gümüşel B. Akreditasyon Sürecinin Eczacılık Fakültelerine Kazandırdıkları: Genel Durum Değerlendirmesi. 2. Ulusal Eczacılık Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi, 11 Mayıs 2018, Eskişehir. 

Özden S. Akreditasyon. Lokman Hekim Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, 17 Ocak 2020, Ankara

Rollas S. Uzaktan Program Değerlendirme, DİZE Üyelerinin Program Ziyareti. ECZAK/ECZAKDER Kurul ve Komisyon Üyeleri Toplantısı, 9 Aralık 2020, Çevrim içi

Rollas S. Değerlendirme Raporlarında Tutarlılık. ECZAK/ECZAKDER Kurul ve Komisyon Üyeleri Toplantısı, 14 Şubat 2021, Çevrim içi

Rollas S. ECZAKDER. YÖKAK İzleme Ziyareti, 19 Şubat 2021, Çevrim içi

Rollas S. Bilgilendirme ve Uyum.. ECZAK/ECZAKDER Kurul ve Komisyon Üyeleri Toplantısı, 22 Mart 2021, Çevrim içi

Ödden S. Eczacılık Eğitiminde Akreditasyon. Eczacılık Fakülteleri Dekanlar Konseyi, 26 Mayıs 2021, Çevrim içi.

Kır S. Türkiye Ulusal Eczacılık Lisans Eğitmi Programı Akreditasyon Standartları. Eczacılık Fakülteleri Dekanlar Konseyi, 26 Mayıs 2021, Çevrim içi.

Özden S. Covid-19 Salgını Gölgesinde Eczacılık Eğitiminde Akreditasyon. I. Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi ITEAC - EPDAD, 5 Haziran 2021, Çevrim içi

Sancar M. Covid-19 Pandemisinde Çevrim içi Laboratuvar ve Klinik Uygulamalar. Eczacılık Dekanları Konseyi ve Lokman Hekim Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Çevrim içi Toplantısı, 9 Temmuz 2021. 

Özden S. Dünden Bugüne Eczacılık Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği ECZAKDER,. III. Ulusal Eczacılık Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi, 17-19 Kasım 2021, Çevrim içi

Burgaz S. Akreditasyon Standartlarına Bakış. III. Ulusal Eczacılık Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi, 17-19 Kasım 2021, Çevrim içi

Sancar M. Klinik Eczacılık UYgulamalarında Ölçme ve Değerlendirme. III. Ulusal Eczacılık Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi, 17-19 Kasım 2021, Çevrim içi

Rabuş-Apikoğlu Ş. Eczacılıkta Dijital Sağlık Eğitimi. III. Ulusal Eczacılık Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi, 17-19 Kasım 2021, Çevrim içi

Can-Eke B. Akreditasyon Sürecinin Eczacılık Fakültelerine Kazandırdıkları: Genel Durum Değerlendirmesi. III. Ulusal Eczacılık Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi, 17-19 Kasım 2021, Çevrim içi

Rollas S. Öğrenci Merkezli Eğitim. ECZAKDER/ECZAK Kurul ve Komisyon Üyelerine Yönelik Seminerler Dizisi, 20 Ocak 2022, Çevirm içi

Can-Eke B. Eczacılık Eğitim Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği. Dünya Akreditasyon Günü Etkinliği, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, 9 Haziran 2022, Çevrim içi. 

Can-Eke B. Sürekli Gelişimde ECZAKDER'in Rolü: Tematik Rapor 2019-2022 Sonuçları. 1. Ulusal Sosyal ve Yönetsel Eczacılık Kongresi, 7-8 Ekim 2022, Çevrim içi.

Erdığan Orhan İ. Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Akreditasyon Belgesi Takdim Töreni. 27 Eylül 2022, Ankara 

Rollas S. Akreditasyon İzleme ve Değerlendirme. 2 Şubat 2023, Çevrimiçi

Özden S. Dünden Bugüne ECZAKDER 9 Haziran 2023 Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Erzincan

Özden S. ECZAKDER İyi Uygulama Örnekleri. Hemşirelik Eğitiminin Geleceği Kongresi. 22 Eylül 2023, Çevrimiçi

Özden S. Eczacılık Eğitiminde Kalite Güvencesi ve ECZAKDER. 14 Ekim 2023, 16. Türkiye Eczacılık Kongresi, Ankara

tanıtım filmi