ECZAKDER Eczacılık Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği

Değerlendirme ve İzleme Ziyareti Ekibi Eğitim Çalıştayı


Ulusal Eczacılık Eğitimi Akreditasyon Kurulu (ECZAK) tarafından 20 Ekim 2014 Salı günü Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nde “Değerlendirme ve İzleme Ziyareti Ekibi (DİZE) Eğitim Çalıştayı” düzenlendi.

Çalıştayda katılımcılara akreditasyon sürecinde Ulusal Eczacılık Eğitimi Akreditasyon Kurulu (ECZAK) adına bir yüksek öğrenim kurumundaki eczacılık fakültesinin eğitim programlarını değerlendirecek Değerlendirme ve İzleme Ziyareti Ekibi (DİZE) üyelerinden, eczacılık eğitimi, uygulamaları ve sürekli kalite geliştirilmesi alanlarında değerlendirme yapmaları için gerekli bilgiler sunuldu. Katılımcılar bu süreçte, eğitim programının amaçları; eğitim amaçlarının belirlenmesinde ve değerlendirilmesinde paydaşlarının gereksinimlerinin ne ölçüde dikkate alındığı; eğitim amaçlarını karşılayan program çıktıları, bunlara ulaşmak için kullanılan süreçler ve hedeflenen çıktılara erişildiğinin ne ölçüde değerlendirildiği; eczacılık mesleki eğitim programının gerçekleştirilmesinde ve kalitesinin iyileştirilmesinde kurumsal örgütlenme ve yönetime, akademik programa, öğrencilere, öğretim kadrosu ve yöneticilere, tesisler ve öğrenme kaynaklarına ait altyapı ve mali kaynaklara ilişkin ECZAK standartlarını karşılama durumunu değerlendirebilmelerine yönelik bilgi aktarımında bulunuldu.